ติดต่อเรา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ที่อยู่ : สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ชั้น 4-5 ตึกสำนักงานอธิการบดี

489 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ : 081-3595669

โทรสาร : 0 2172 9620

ที่อยู่เว็ปไซต์ : www.lib.bsu.ac.th

Facebook : Library Bangkok Suvarnabhum University