สารานุกรมออนไลน์ Britannica

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Britannica


สารานุกรมออนไลน์ Britannica


        เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก

        BritannicaOnline, Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

        เนื้อหาภายในสารานุกรมออนไลน์

 • บทความมากกว่า 160,000 เรื่อง คลอบคลุมทุกหัวข้อในการศึกษา
 • ภาพประกอบมากกว่า 30,000 ภาพ และ กว่า 2,800 คลิปวีดิโอ
 • เว็บไซท์แนะนำที่คัดเลือกแล้วกว่า 166,000 เว็บไซท์
 • แผนที่โลก และข้อมูลเฉพาะประเทศต่างๆทั่วโลก
 • คำคมจากบุคคลสำคัญกว่า 4,000 ข้อความ
 • คลิกคำศัพท์เพื่อดูความหมายและฟังการออกเสียงจากพจนานุกรม Merriam Webster ได้ทุกคำที่สงสัย
 • Workspace หรือพื้นที่ส่วนตัว(ไม่จำกัดหน่วยความจำ)ที่ผู้ใช้สามารถเก็บบทความ รูปภาพ ลิงค์ ที่ค้นหาได้
 • สามารถพิมพ์ หรือ แชร์บทความที่น่าสนใจให้กับบุคคลอื่นได้
สารานุกรมออนไลน์ Britannica

เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก

BritannicaOnline, Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

เนื้อหาภายในสารานุกรมออนไลน์

 • บทความมากกว่า 160,000 เรื่อง คลอบคลุมทุกหัวข้อในการศึกษา

 • ภาพประกอบมากกว่า 30,000 ภาพ และ กว่า 2,800 คลิปวีดิโอ

 • เว็บไซท์แนะนำที่คัดเลือกแล้วกว่า 166,000 เว็บไซท์

 • แผนที่โลก และข้อมูลเฉพาะประเทศต่างๆทั่วโลก

 • คำคมจากบุคคลสำคัญกว่า 4,000 ข้อความ

 • คลิกคำศัพท์เพื่อดูความหมายและฟังการออกเสียงจากพจนานุกรม Merriam Webster ได้ทุกคำที่สงสัย

 • Workspace หรือพื้นที่ส่วนตัว(ไม่จำกัดหน่วยความจำ)ที่ผู้ใช้สามารถเก็บบทความ รูปภาพ ลิงค์ ที่ค้นหาได้

 • สามารถพิมพ์ หรือ แชร์บทความที่น่าสนใจให้กับบุคคลอื่นได้